Biuro szkół doktorskich

Szanowni Doktoranci,

uprzejmie prosimy o załatwianie spraw bieżących (tj. odbiór elektronicznej legitymacji doktoranta) do dnia 18.12.2020 r. W dniach 21.12.2020-03.01.2021 r. biuro szkół doktorskich będzie pracowało w ograniczonym zakresie.