Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

W związku z utrzymującym się zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 oraz obowiązującymi w Uniwersytecie Gdańskim do końca semestru letniego ograniczeniami dotyczącymi pracy nauczycieli akademickich i prowadzenia zajęć dydaktycznych, termin złożenia przez doktoranta sprawozdania z postępów w realizacji programu kształcenia i planu badawczego w okresie rozliczeniowym 2019/2020 zostaje przedłużony do dnia 30 września 2020 roku.

Dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych i Społecznych UG