Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 lipca 2020 roku

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo treść Komunikatu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie aktualizacji komunikatu z dnia 15 maja dotyczącego funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

Terminy dotyczące funkcjonowania Uczelni określone w pkt 2 komunikatu z dnia 15 maja br. zostają przedłużone w następujący sposób:

Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne. Ich zniesienie nie będzie możliwe przed:
    30 września 2020 roku dla wydarzeń o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania organizowane przez UG oraz wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie UG;
    30 września 2020 roku dla służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UG;
    30 września 2020 roku dla przyjazdów gości zagranicznych na UG.

Kwaterowanie w domach studenckich podczas przerwy wakacyjnej odbywa się zgodnie z zarządzeniem nr 5/K/20 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Komunikat znajduje się tutaj: https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/97627/zarzadzenie_nr_komunikat_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_3_lipca_2020_roku_komunikat_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_3_lipca_2020_roku_w