Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zapraszamy do rejestracji w systemie IRK do 16 sierpnia 2020 roku na stronie https://doktoranci.irk.ug.edu.pl/.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dniach 10-21 sierpnia 2020 roku (z wyłączeniem 14.08.2020 – dzień wolny Uniwersytetu Gdańskiego) w biurze szkół doktorskich na Wydziale Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk (pok. F220).