Zarządzenie nr 50/R/20 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020