Kalendarz roku akademickiego 2020/2021

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2020/2021
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego

Rok akademicki 2020/2021
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

1.10.2020

Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

2.10.2020 –7.02.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

8.02.2021 –14.02.2021

Przerwa międzysemestralna

15.02.2021 – 27.06.2021

Zajęcia dydaktyczne 

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - dzień rektorski

2.04.2021 – 6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

7.07.2021– 31.08.2021

Wakacje letnie

28.06.2021-6.07.2021

1.09.2021-30.09.2021

Okres bez zajęć dydaktycznych, przeznaczony wyłącznie na badania naukowe