Kontakt

Biuro Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
pokój F220 (Wydział Chemii)
tel.: +48 58 523 51 74
e-mail: szkola.doktorska.biotech@ug.edu.pl