Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego skupia doktorantów dyscypliny biotechnologia oraz nauki medyczne. Informacje na temat zakładanych efektów kształcenia oraz programu kształcenia znajdują się na stronie: https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/program.

Kandydatów zainteresowanych kształceniem w Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademicki 2023/2024: https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/rekrutacja. Rekrutacja zimowa na semestr letni 2023/2024 rozpocznie się w styczniu 2024 roku.