Plan zajęć

Informacje dotyczące zajęć w roku akademickim 2023/2024

Poniżej znajdą Państwo plan zajęć roku akademickim 2023/2024. Będzie on regularnie aktualizowany, zatem prosimy o śledzenie niniejszej zakładki.

Informujemy również, że zajęcia z przedmiotu Dydaktyka akademicka/Doktoratorium dotyczą jedynie I roku, natomiast wszyscy doktoranci MSDB są zobowiązani uczestniczyć w Seminariach Wydziałowych MWB, plan których można znaleźć na stronie: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_biotech/seminaria_wydzialowe.