Plan zajęć

Informacje dotyczące zajęć odbywających się w semestrze letnim 2021/2022

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące planu zajęć w semestrze letnim 2021/2022. Szczegóły spotkań będą przesyłane Państwu mailowo.

Proszę zwrócić uwagę, że zajęcia z przedmiotu Dydaktyka akademicka/Doktoratorium dotyczą jedynie I roku, natomiast przedmioty Ochrona własności intelektualnej, Metodyka przygotowania materiałów naukowych oraz Naukowiec zorientowany na odpowiedzialność w badaniach i innowacji obejmują doktorantów III roku. Ponadto, wszyscy doktoranci MSDB są zobowiązani uczestniczyć w Seminariach Wydziałowych MWB, plan których można znaleźć na stronie: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_biotech/seminaria_wydzialowe.

Uwaga! Nastąpiły zmiany w planie zajęć z przedmiotu Dydaktyka akademicka/Doktoratorium.

Załącznik Rozmiar
plan zajęć semestr letni MSDB_0.pdf 102.89 KB