Plan zajęć

Informacje dotyczące zajęć w roku akademickim 2022/2023

Poniżej znajdą Państwo plan zajęć w semestrze letnim 2022/2023. Może być on aktualizowany, zatem prosimy o śledzenie niniejszej zakładki.

Informujemy również, że zajęcia z przedmiotu Dydaktyka akademicka/Doktoratorium dotyczą jedynie I roku, natomiast w zajęciach z przedmiotów Ochrona własności intelektualnej i Seminarium – metodyka przygotowania materiałów naukowych uczestniczą osoby z III roku. Wszyscy doktoranci MSDB są zobowiązani uczestniczyć w Seminariach Wydziałowych MWB, plan których można znaleźć na stronie: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_biotech/seminaria_wydzialowe.