Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace magisterskie i rozprawy doktorskie

Szanowni Państwo,
 
Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych w 2021 roku poruszających tematykę Warszawy i rozwoju miasta do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Od tego roku możliwość zgłaszania się mają dyplomanci z całej Polski. Chcemy, by w konkursie wybrzmiał głos młodych badaczy i badaczek, którzy za przedmiot badań obrali Warszawę.Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/nagroda-prezydenta.