Wytyczne w sprawie ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. wytyczne z Komunikatu Rektora UG w sprawie ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku i 09 kwietnia 2020 pozostają aktualne. Pracownicy przebywający na terenie uczelni mają obowiązek posiadania zakrycia nosa i ust i jego stosowania w przypadku obsługi interesantów spoza uczelni oraz w przypadku stanowisk pracy uniemożliwiających zachowanie odległości poniżej 1,5 m pomiędzy pracownikami.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała