Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Ścisłych i Przyrodniczych rusza w dniu 4 lipca 2022 roku. Od tego dnia zapraszamy do rejestracji w systemie IRK na stronie https://doktoranci.irk.ug.edu.pl/. W dniach 11-25 lipca 2022 roku przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne. Więcej informacji w zakładkach Rekrutacja na stronach poszczególnych szkół.