Programy IDUB – UGrants, Program staży zagranicznych, Profesorowie wizytujący

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursów organizowanych w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB):

1. Program małych grantów – UGrants
•    UGrants-start 3 – wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzymuje grant w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł (możliwe zwiększenie do 20 000 zł).
•    UGrants-advanced 3 – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym w szczególności grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzymuje grant w wysokości nie wyższej niż 30 000 zł.
•    UGrants-first 4 - wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzymuje grant w wysokości nie wyższej niż 20 000 zł. Najwyżej ocenieni laureaci otrzymają dodatkowo wsparcie mentorskie w przygotowaniu wniosków grantowych.

2. Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG
umożliwiający młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie. Laureat otrzymuje środki na pokrycie kosztów 3-miesięcznego stażu (zryczałtowane koszty podróży i pobytu) w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie obecnych w Global Ranking of Academic Subjects dla dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i THE World University Ranking by subject dla dziedziny nauk humanistycznych).

3. Program „Profesorowie wizytujący UG”
program na finansowanie krótkich (2-4 tyg.) i średnich (5-12 tyg.) pobytów osób nieposiadających polskiego obywatelstwa zatrudnionych na stanowisku profesora w zagranicznej uczelni. Beneficjent programu otrzymuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych lub / i prac badawczych.

Szczegóły dotyczące konkursów w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) znajdą Państwo tutaj.