Rekompensata za pracę w warunkach szkodliwych

Szanowni Państwo,

W związku z zarządzeniem nr 95/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie rekompensaty przysługującej za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych doktoranci, którzy złożyli wniosek o wydanie rekompensaty proszeni są o prowadzenie ewidencji czasu wykonywania badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Dane należy ewidencjonować samodzielnie. Wzór tabeli można znaleźć w zarządzeniu.

Do biura szkół doktorskich prosimy zgłaszać jedynie informację w przypadku pracy w warunkach szkodliwych poniżej 40 godzin w miesiącu. Takie dane należy przekazywać do biura do ostatniego dnia danego miesiąca.