Akty prawne wewnętrzne

Statut Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 49/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 

Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 8/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 9/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2021/2022

 

Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 13/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 14/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2020/2021

 

Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 57/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 60/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 68/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 57/19 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 69/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 60/19 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 100/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o zwiększenie limitu przyjęć do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego i przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

 

Regulamin Szkół Doktorskich

Uchwała nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała nr 7/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała nr 119/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Rada Szkół Doktorskich

Zarządzenie nr 121/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 122/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 123/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020- 2024

 

Utworzenie Szkół Doktorskich

Zarządzenie nr 32/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zarządzenie nr 30/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

 

Pozostałe akty prawne dotyczące kształcenia doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 118/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Zarządzenie nr 102/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański

Zarządzenie nr 118/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Uchwała nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim

 

Baza aktów prawnych Uniwersytetu Gdańskiego

https://bip.ug.edu.pl/prawo_uniwersytetu/baza_aktow_prawnych