Akty prawne wewnętrzne

Statut Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 49/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 

Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 4/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 5/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 74/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wzoru wniosku o zwiększenie limitu przyjęć do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego i przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji

 

Regulamin Szkół Doktorskich

Uchwała nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała nr 7/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała nr 119/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Rada Szkół Doktorskich

Zarządzenie nr 126/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 121/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 127/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 122/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 123/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020- 2024

 

Utworzenie Szkół Doktorskich

Zarządzenie nr 32/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zarządzenie nr 30/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

 

Pozostałe akty prawne dotyczące kształcenia doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 169/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie rekompensaty przysługującej za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych

Zarządzenie nr 102/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański

Zarządzenie nr 149/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Uchwała nr 57/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 189/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Polityki przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

 

Baza aktów prawnych Uniwersytetu Gdańskiego

https://bip.ug.edu.pl/prawo_uniwersytetu/baza_aktow_prawnych

 

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim