Plan zajęć

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo częściowy plan zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2022/2023. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej zakładki w celu uzyskania kolejnych informacji na temat planu.

Uwaga: zajęcia "Zarządzanie projektami badawczymi" z dr Małuch w semestrze letnim tylko dla II i III rok. Rok I odbędzie zajęcia w roku akademickim 2023/2024.

Uwaga: doktoranci obcojęzyczni powinni dołączyć do zajęć z Doktoratorium z grupą Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed. Plan można znaleźć na stronie: https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/plan_zajec. W angielskiej wersji planu SDNŚiP odnotowane zostały terminy zajęć MSDB (prowadzone w języku angielskim).