Procedury

Regulamin podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju

Zarządzenie nr 42/R/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Regulamin podróży służbowych odbywanych poza granice kraju

Zarządzenie nr 18/R/22 z dnia 2 lutego 2022 roku

Rekompensata za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

Zarządzenie nr 95/R/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku

Kwestionariusz do celów podatkowych (rekompensata za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych)

https://ug.edu.pl/strona/17801/dokumenty_do_pobrania_dzial_finansowy

Uprawnienia do wjazdu na teren Kampusu UG

Zarządzenie nr 9/K/21 z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronna i obuwie ochronne/robocze

Zarządzenie nr 15/K/21 z dnia 4 listopada 2021 roku

Zasady zaliczania praktyk dydaktycznych

https://sd.ug.edu.pl/wnioski (w sekcji Dokumenty dla Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)