Plan zajęć

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo plan zajęć dla doktorantów I i II roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w semestrze letnim 2020/2021. Prowadzący będą kontaktowali się z Państwem bezpośrednio w sprawie szczegółów zajęć. Plan będzie jeszcze aktualizowany, zatem uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości w niniejszej zakładce.

Dear PhD Students,

below you will find the course schedule for the first year doctoral students in the Doctoral School of Natural Sciences in the summer semester 2020/2021. Teachers will be contacting you directly about the details of the courses. The schedule will still be updated, so please follow the website regularly.