Academic calendar

Academic calendar: academic structure in the year 2023/2024 in the Doctoral
School of Humanities and Social Sciences of the University of Gdańsk

Academic year 2023/2024
in the Doctoral School of Humanities and Social Sciences of UG

2.10.2023 –9.02.2024

Didactic classes

23.12.2023 – 02.01.2024

Christmas break

12.02.2024 –18.02.2024

Midsemester break

19.02.2024 – 30.06.2024

Didactic classes

20.03.2024

University of Gdańsk Holiday ‒ Rector’s Day

29.03.2024 – 2.04.2024

Easter break

8.07.2024– 1.09.2024*

Summer vacation (8 weeks)

1.07.2024-7.07.20234

2.09.2024-30.09.2024

No didactic classes - period dedicated exclusively to research

* Summer vacation dates were determined at the request of a doctoral students enforced by
a resolution of the Doctoral School of Humanities and Social Sciences Doctoral Students' Council

HARMONOGRAM SKŁADANIA IPB DO WERYFIKACJI ADEKWATNOŚCI DO EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ OKREŚLONYCH DLA 8 POZIOMU PRK DO PRZEWODNICZĄCEGO
RADY DYSCYPLINY w roku akademickim 2023/2024

  Dyscyplina Termin złożenia IPB do weryfikacji
  Nauki humanistyczne
1 Archeologia 31.08.2024
2 Historia  31.08.2024
3 Językoznawstwo 31.07.2024
4 Literaturoznawstwo 31.08.2024
5 Nauki o kulturze i religii 31.08.2024
6 Nauki o sztuce 31.08.2024
7 Filozofia 30.06.2024
  Nauki społeczne
1 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 09.09.2024
2 Ekonomia i finanse 09.09.2024
3 Nauki o zarządzaniu i jakości 09.09.2024
4 Nauki prawne 09.09.2024
5 Psychologia 09.09.2024
6 Pedagogika 09.09.2024
7 Nauki o polityce i administracji 09.09.2024
8 Nauki socjologiczne 09.09.2024