Kalendarz roku akademickiego

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2021/2022 w Szkole
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Rok akademicki 2021/2022
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

1.10.2021

Inauguracja roku akademickiego

4.10.2021 –14.02.2022

Zajęcia dydaktyczne

24.12.2021 – 02.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

14.02.2022 –20.02.2022

Przerwa międzysemestralna

21.02.2022 – 1.07.2022

Zajęcia dydaktyczne 

18.03.2022*

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - dzień rektorski

15.04.2022 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

9.07.2022– 2.09.2022

Wakacje letnie

2.07.2022-8.07.2022

3.09.2022-30.09.2022

Okres bez zajęć dydaktycznych, przeznaczony wyłącznie na badania naukowe

*Zmiana daty Święta Uniwersytetu Gdańskiego – dzień rektorski (Zarządzenie nr 15/R/22 Rektora
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 53/R/21
Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2022/2023 w Szkole
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Rok akademicki 2022/2023
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

5.10.2022

Inauguracja roku akademickiego

3.10.2022 –11.02.2023

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2022 – 01.01.2023

Zimowa przerwa świąteczna

13.02.2023 –19.02.2023

Przerwa międzysemestralna

20.02.2023 – 30.06.2023

Zajęcia dydaktyczne 

20.03.2023

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

7.04.2023 – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

8.07.2023– 3.09.2023

Wakacje letnie

3.07.2023-7.07.2023

4.09.2023-30.09.2023

Okres bez zajęć dydaktycznych, przeznaczony wyłącznie na badania naukowe