Kalendarz roku akademickiego

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2022/2023 w Szkole
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Rok akademicki 2022/2023
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

5.10.2022

Inauguracja roku akademickiego

3.10.2022 –11.02.2023

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2022 – 01.01.2023

Zimowa przerwa świąteczna

13.02.2023 –19.02.2023

Przerwa międzysemestralna

20.02.2023 – 30.06.2023

Zajęcia dydaktyczne 

20.03.2023

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

7.04.2023 – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

8.07.2023– 3.09.2023

Wakacje letnie

3.07.2023-7.07.2023

4.09.2023-30.09.2023

Okres bez zajęć dydaktycznych, przeznaczony wyłącznie na badania naukowe

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2023/2024 w Szkole
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Rok akademicki 2022/2023
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

2.10.2023 –9.02.2024

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2023 – 02.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

12.02.2024 –18.02.2024

Przerwa międzysemestralna

19.02.2024 – 30.06.2024

Zajęcia dydaktyczne 

20.03.2024

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

29.03.2024 – 2.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

8.07.2024– 1.09.2024*

Przerwa wypoczynkowa (8 tygodni)

1.07.2024-7.07.20234

2.09.2024-30.09.2024

Okres bez zajęć dydaktycznych, przeznaczony wyłącznie na badania naukowe

* Termin przerwy wypoczynkowej ustalono na wniosek doktorantów przyjęty uchwałą
Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego