O szkole

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNŚiP) w Uniwersytecie Gdańskim skupia doktorantów następujących dyscyplin:

  • matematyka
  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki o Ziemi i środowisku

Opiekę promotorską nad doktorantami w SDNŚiP sprawować będą samodzielni pracownicy nauki, których pierwszym miejscem zatrudnienia jest Uniwersytet Gdański. Zajęcia w SDNŚiP prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z UG oraz zaproszonych gości z wiodących ośrodków w kraju i za granicą. Miejscem tych zajęć będzie głównie infrastruktura dydaktyczna Wydziałów reprezentujących dyscypliny naukowe, które obejmuje Szkoła. Opracowywany ramowy program kształcenia umożliwi doktorantom uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej karierze zawodowej. Zgodnie z ideą funkcjonowania Szkół Doktorskich realizacja programu kształcenia zakłada nabycie kompetencji niezbędnych do realizacji badań naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami.