Dokumenty do pobrania

Dokumenty dla Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik Rozmiar
Wniosek o wyznaczenie promotora SDNHiS_2.docx 89.29 KB
Wniosek o wyznaczenie promotorów SDNHiS_1.docx 89.92 KB
Wniosek o wyznaczenie promotorów_kolejnego promotora SDNHiS.docx 90.09 KB
Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego SDNHiS.docx 90 KB
Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego zewnętrznego SDNHiS.docx 89.88 KB
Wniosek o zmianę promotora SDNHiS.docx 89.83 KB
Procedura nadania uprawnień dla doktoranta SDNHiS.pdf 99.61 KB
Wniosek o realizację przedmiotu fakultatywnego SDNHiS.docx 15.56 KB
Zasady dokumentowania znajomości języka obcego SDNHiS.pdf 154.94 KB
Wniosek o weryfikację certyfikatu SDNHiS.docx 15.72 KB
Regulamin praktyk zawodowych SDNHiS_0.pdf 225.67 KB
Karta praktyk zawodowych SDNHiS.docx 31.19 KB
Zaświadczenie o realizacji efektów uczenia się SDNHiS.docx 31.49 KB
Sprawozdanie z postępów w realizacji programu kształcenia i planu badawczego SDNHiS (I rok).docx 20.97 KB
Sprawozdanie z postępów w realizacji programu kształcenia i planu badawczego SDNHiS (II_III_IV rok).docx 21.29 KB
Załącznik do karty okresowych osiągnięć doktoranta SDNHiS.docx 27.05 KB
Instrukcja do IPB SDNHiS_1.pdf 225.8 KB
Wzór indywidualnego planu badawczego SDNHiS.docx 97.04 KB
Wzór zmiany indywidualnego planu badawczego SDNHiS.docx 102.82 KB
Opinia promotora (arkusz okresowej oceny doktoranta) SDNHiS.docx 19.58 KB
Procedura przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej SDNHiS.pdf 135.22 KB
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy SDNHiS.docx 92.3 KB
Załacznik 2 Zmiana IPB_Harmonogram do wniosku o przedłużenie terminu SDNHiS.docx 98.35 KB
Załącznik 3 Opinia promotora do wniosku o przedłużenie terminu SDNHiS.docx 91.61 KB
Wniosek o przerwę wypoczynkową doktoranta SDNHiS.docx 26.25 KB
Oświadczenie o rezygnacji z kształcenia w szkole doktorskiej SDNHiS.docx 91.65 KB
Wniosek o zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej SDNHiS.docx 91.81 KB
Wytyczne oceny śródokresowej SDNHiS.pdf 340.04 KB

Dokumenty dla Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed

Dokumenty dla Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej

Załącznik Rozmiar
Wniosek o wyznaczenie promotora SDTIK.docx 89.49 KB

Niezbędnik doktoranta pierwszego roku

Załącznik Rozmiar
Niezbędnik doktoranta 2023.pdf 9.56 MB