News

Seminarium wydziałowe, w ramach którego wykład wygłosi prof. Serge Perez


Konferencja ma na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń między młodymi badaczami, a także rozwijanie interdyscyplinarnych zainteresowań z zakresu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Zajęcia z Doktoratorium


Prosimy o zapoznanie się z warunkami wypłaty rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych


Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat przedłużenia legitymacji doktoranckiej


Plan zajęć - aktualizacja


Informujemy, iż wykład specjalizacyjny "Choroby amyloidogenne" zostanie uruchomiony.


Przypominamy o możliwości składania wniosków o rekompensatę za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych na semestr letni do 28 lutego 2023 roku.


Serdecznie zapraszamy na Noc Biologów


Zapraszamy do składania wniosków o nagrodę


Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą wypłaty rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych


Zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej


You will find the up-to-date course schedule for the academic year 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć w roku akademickim 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z nowym zarządzeniem w sprawie rekompensaty za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych


Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Sesji Sprawozdawczej


Termin odrobienia zajęć z Doktoratorium