Aktualności

Zapraszamy do udziału w konferencji: "Natural Science Baltic Conference"


Koło badań psychologicznych Experior oraz doktorantki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na konferencję z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu na temat wyjazdów zagranicznych


Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Kongresie Młodej Nauki, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 11-13 lipca 2024 roku


Wykłady specjalizacyjne, które zostaną uruchomione w semestrze letnim


Przypominamy o możliwości składania wniosków w sprawie rekompensaty za pracę w warunkach uciążliwych


Zapraszamy do zapisów na wykłady specjalizacyjne


Dzisiejsze spotkanie w sprawie programu Erasmus+ zostaje odwołane


Zapraszamy do udziału w projekcie "Popularyzacja nie boli"!


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów szkół doktorskich UG do udziału w spotkaniu online w sprawie oferty w ramach programu Erasmus+


Konkurs jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania swojej pracy naukowej szerokiej publiczności. Polega na wytłumaczeniu skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Poza wymiarem naukowym, konkurs stwarza okazję do sprawdzenia się w wystąpieniach publicznych, co jest ogromną zaletą w budowaniu kariery!


Dyrektorzy Szkół Doktorskich oraz Pracownicy Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich życzą Państwu Wesołych Świąt


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów do udziału w seminariach świątecznych organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki


Informujemy, że uchylone zostało Zarządzenie nr 54/R/15 w sprawie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cudzoziemców przyjmowanych na studia i szkolenia, oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na Uniwersytecie Gdańskim


12. NUMER PROGRESSU JUŻ DOSTĘPNY! Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma „Progress”


Seminarium wydziałowe, w ramach którego wykład wygłosi prof. Serge Perez


Konferencja ma na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń między młodymi badaczami, a także rozwijanie interdyscyplinarnych zainteresowań z zakresu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma „Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną.


Nabór kandydatek i kandydatów do drugiej edycji Nagrody Specjalnej „Włączam płeć do badań” za najwyżej ocenione prace magisterskie i doktorskie uwzględniające w obszarze badań perspektywę płci zostaje przedłużony do 24 listopada 2023.


Trwa rekrutacja! Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału!


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat programu START, tj. rocznych stypendiów przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit


Zapraszamy do udziału w "Targach Otwartości" z okazji Open Acccess Week


Zajęcia z Doktoratorium


Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursów organizowanych w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG w semestrze zimowym 2023/2024


Prosimy o zapoznanie się z warunkami wypłaty rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych


Informujemy, iż w ramach działań projektu MINDtheGEPs rozpoczął się nabór do 2 edycji konkursu „Włączam pleć do badań”.


Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat przedłużenia legitymacji doktoranckiej


W imieniu Fundacji Kościuszkowskiej informujemy o naborze wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US


Nabór do V edycji Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów


Wesołych Świąt Wielkonocnych Życzą Dyrekcja oraz pracownicy Biura Szkoły Doktorskiej                                         


Zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


spotkanie podsumowujące 1 projektu SEA-EU DOC: ‘Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe’.


Zapraszamy do zapoznania się z programami stypendialnymi Fulbright


20 marca Święto Uniwersytetu Gdańskiego nie jest dniem rektorskim


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z historiami osób, które uzyskały stopień doktora. Absolwenci studiów doktoranckich z Uniwersytetów Partnerskich SEA-EU DOC opowiadają o swoich naukowych doświadczeniach w poniższym booklecie.


SEA-EU Joint PhD Courses


Oferta szkoleń CDDiT na semestr letni


Plan zajęć - aktualizacja


Informujemy, iż wykład specjalizacyjny "Choroby amyloidogenne" zostanie uruchomiony.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Programu Erasmus +


Przypominamy o możliwości składania wniosków o rekompensatę za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych na semestr letni do 28 lutego 2023 roku.


Serdecznie zapraszamy na Noc Biologów


Zapraszamy do składania wniosków o nagrodę


Dyrektorzy Szkół Doktorskich oraz Pracownicy Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich życzą Państwu Wesołych Świąt


Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Doktowykładów UG


Zapraszamy do udziału w XII Edycji Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki


Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG) zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”


Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursów organizowanych w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)


Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o Nagrodę Miasta Gdańska dla młodych naukowców


Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą wypłaty rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu grupy ULG z młodzieżą


Zapraszamy do uczestnictwa w kursie Marine Data Literacy


Zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie z cyklu SEA-EU Joint PhD Courses


Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora w roku roku akademickim 2022/2023


Zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć w roku akademickim 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z nowym zarządzeniem w sprawie rekompensaty za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych


Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie przedłużania legitymacji doktorantów


Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Sesji Sprawozdawczej


Zapraszamy do udziału w warsztatach dla doktorantów organizowanych przez partnera SEA-EU


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita


Termin odrobienia zajęć z Doktoratorium


Odwołanie zajęć z przedmiotu Dydaktyka akademicka/Doktoratorium w dniu 13.05.2022 r.


Zapraszamy na warsztaty z zakresu przygotowywania prezentacji i wystąpień konferencyjnych


W imieniu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwa Sage zapraszamy na szkolenia poświęcone publikowaniu w czasopismach naukowych


W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapraszamy do udziału w konferencji Forum Szkół Doktorskich


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkolenia dla doktorantów w ramach projektu SEA-EU DOC


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które poruszają tematy związane z rozwojem miast i Warszawą


Zapraszamy do zapoznania się z nową inicjatywą językową – SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange


uchylające zarządzenie nr 138/R/21 Rektora UG w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2