Seminarium dr Lubor Homolka

Tytuł: Power Sample Analysis and Sample Size Determination seminar
Prowadzący: dr Lubor Homolka, Katedra Statystyki i Metod Ilościowych, Prodziekan ds. Studiów Doktoranckich, Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie, Czechy
Data i miejsce: 7 czerwca 2023 roku, godz. 10:00-11:30, Wydział Zarządzania UG, Sopot, sala A321
Seminarium zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

Dr Lubor Homolka jest członkiem zespołu w projekcie Erasmus+ PICEM.
W projekcie biorą udział 4 uniwersytety: Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie (lider projektu), Uniwersytet w Leon (Hiszpania), Uniwersytet w Huddersfield (Wielka Brytania) i Uniwersytet Gdański.
Pełna nazwa projektu brzmi: Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses in Economics and Management Study Programmes (PICEM) - Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych w dziedzinie Ekonomii i Nauk o Zarządzaniu
(Erasmus+ Strategic Partnerships for Higher Education Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, nr grantu: 2020-1-CZ01-KA203-078472).
Strona internetowa projektu: https://wzr.ug.edu.pl/picem/
Dr Homolka będzie gościem Uniwersytetu Gdańskiego w ramach wspomnianego projektu w dniach 5-9 czerwca br.