Zestawienie dyscyplin naukowych według dziedzin

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa
Nauki humanistyczne archeologia
filozofia
historia
językoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
nauki o sztuce
  polonistyka
Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa
Nauki społeczne ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o polityce i administracji
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki prawne
nauki socjologiczne
pedagogika
psychologia