Kalendarz roku akademickiego

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2022/2023 w Szkole
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Rok akademicki 2022/2023
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

5.10.2022

Inauguracja roku akademickiego

3.10.2022 –11.02.2023

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2022 – 01.01.2023

Zimowa przerwa świąteczna

13.02.2023 –19.02.2023

Przerwa międzysemestralna

20.02.2023 – 30.06.2023

Zajęcia dydaktyczne 

20.03.2023

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

7.04.2023 – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

8.07.2023– 3.09.2023

Wakacje letnie

3.07.2023-7.07.2023

4.09.2023-30.09.2023

Okres bez zajęć dydaktycznych, przeznaczony wyłącznie na badania naukowe