Rekrutacja - archiwalne

Limit przyjęć w dyscyplinie Polonistyka wynosi 2 osoby (uchwała nr 45/23 uzupełniająca uchwałę nr 5/23)

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022