Skład Rady Szkoły Doktorskiej

Imię i nazwisko Dyscyplina
dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG Przewodnicząca RSD
dr hab. Barbara Klassa, prof. UG Zastępca Dyrektora SD
dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG Historia
dr hab. Marcin Wąs, prof. UG Archeologia
dr hab. Natasza Szutta, prof. UG Filozofia
dr. hab. Izabela Kępka, prof. UG Językoznawstwo
dr hab. Anna Marchewka, prof. UG Literaturoznawstwo
dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG Nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Mirosław Przylipiak Nauki o sztuce
dr hab. Piotr Millati, prof. UG Polonistyka
dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG Ekonomia i finanse
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG Nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz Nauki o polityce i administracji
dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Nauki prawne
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Nauki socjologiczne
dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG Pedagogika
dr hab. Paweł Jurek, prof. UG Psychologia
mgr Sebastian Barczak Nauki o polityce i administracji
mgr Kalina Więcaszek Archeologia
mgr Kamil Olzacki Nauki Prawne
mgr Kacper Gargul Psychologia

Zarządzenie nr 126/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 121/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 146/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 121/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 85/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 121/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 126/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 121/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Regulamin pracy Rady Szkoły Doktorskiej

Załącznik Rozmiar
Załącznik do Uchwały 1_2020.pdf 205.14 KB