Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Skład Rady (kadencja 2023/2025):

1)    Przewodniczący: Sebastian Barczak (sebastian.barczak@phdstud.ug.edu.pl)
2)    Wiceprzewodniczący: Kacper Gargul (kacper.gargul@phdstud.ug.edu.pl)
3)    Wiceprzewodnicząca: Weronika Wójcik
4)    Łukasz Bień
5)    Mateusz Kufliński
6)    Kamil Olzacki
7)    Kalina Więcaszek

Mail kontaktowy dla doktorantów: kacper.gargul@phdstud.ug.edu.pl