Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem NAWA w ramach programu PROM - krótkookresowa wymiana akademicka


Zapraszamy na wykład otwarty z dyskusją wokół tematu „Promoting Self-Regulation through Affective Shifting”


Instytut Socjologii oraz Instytut Politologii UG zapraszają na spotkanie dyskusyjne z okazji 80. rocznicy deportacji w maju 1944 r. na rozkaz Stalina Tatarów Krymskich z ich ojczyzny na Krymie


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat międzynarodowego programu Viadrina


Zainteresowanych zachęcamy do udziału w Konferencji (nie)Naukowej


08.05.2024 r. (środa), godz. 19.30 Biblioteka Główna UG (Wita Stwosza 53, Gdańsk)


Zainteresowanych kandydatów do Szkoły Doktorskiej zapraszamy na spotkanie w sprawie rekrutacji


KOŁO FILOZOFICZNE DOKTORANTÓW UG - TOWARZYSTWO MYŚLI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZAPRASZA NA WYKŁAD: RELIGIA W FILOZOFII RELIGII


Prosimy o zapoznanie się z informacją o dokumentach doktorantów


Zapraszamy do udziału w IV Kongresie Młodej Nauki


Informacja o harmonogramie składania Indywidualnych Planów Badawczych


O NEURORÓŻNORODNOŚCI Z NEURORÓŻNORODNYMI


Zachęcamy doktorantów do udziału w Tygodniu Własności Intelektualnej


Prosimy o zapoznanie się z procedurą uzupełniania dokumentów wyjazdowych w ramach programu Erasmus+


Zapraszamy doktorantów I roku do skorzystania z konsultacji w sprawie IPB


Życzymy Państwu wesołych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy


Zainteresowanych kandydatów do Szkoły Doktorskiej zapraszamy na spotkanie w sprawie rekrutacji


Zapraszamy do udziału w konkursie Zielony UG


W imieniu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zapraszamy do zapoznania się z ofertą naboru do programów stypendialnych


Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 września 2024 roku


Spotkanie, które odbędzie się on-line w dniu 13 marca 2024 roku


Zapraszamy do zapoznania się z informacją o kursie, który organizowany jest na Uniwersytecie w Göteborgu


Rozmowa z dr Magdaleną Nowacką


Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza badawczego dotyczących zielonej przedsiębiorczości, których celem jest weryfikacja postaw Studentów/Doktorantów różnych krajów względem tego aspektu


Zapraszamy do udziału w spotkaniu online z Dyrekcją SDNHiS dnia 5 marca 2024 roku


Spotkanie z doktorantami SDNHiS odbędzie się w dniu 5 marca 2024 r.


11 marca 2023 roku, godz. 17.00 - 19.00


Koło badań psychologicznych Experior oraz doktorantki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na konferencję z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem newslettera SEA-EU


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu na temat wyjazdów zagranicznych


W imieniu Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim (Polish Language and Literature Program at The University of Toronto) informujemy o stypendium im. Joanny DeMone.


Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Kongresie Młodej Nauki, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 11-13 lipca 2024 roku


Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w już piątej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z serii "Ekologia w dyskursie". Tym razem zapraszamy na spotkanie poświęcone problematyce posthumanizmu


Plan zajęć w semestrze letnim 2023/2024 został opublikowany


Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ i Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ oraz Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapraszają na pierwsze z cyklu „Jak badać Azję?” seminarium metodologiczne poświęcone badaniom Chin współczesnych


Światowe kino dokumentalne połączone z wykładami, spotkaniami i rozmowami.


Zapisy na pracownie doktorskie w semestrze letnim zostaną uruchomione w dniu 25.01.2024 r. o godz. 11.00.


Pierwsza doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych uzyskała stopień doktora


Dzisiejsze spotkanie w sprawie programu Erasmus+ zostaje odwołane


Zapisy na pracownie doktorskie ruszają w dniu 25.01.2024r.


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów szkół doktorskich UG do udziału w spotkaniu online w sprawie oferty w ramach programu Erasmus+


Konkurs jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania swojej pracy naukowej szerokiej publiczności. Polega na wytłumaczeniu skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Poza wymiarem naukowym, konkurs stwarza okazję do sprawdzenia się w wystąpieniach publicznych, co jest ogromną zaletą w budowaniu kariery!


Informacja dla Doktorantów w sprawie pracowni doktorskich w semestrze letnim 2023/2024


Dyrektorzy Szkół Doktorskich oraz Pracownicy Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich życzą Państwu Wesołych Świąt


Zapraszamy doktorantów prowadzących zajęcia w ramach praktyk na szkolenie w sprawie systemu eUczelnia dla nauczycieli akademickich


W imieniu Pracowni Badawczej Between.Pomiędzy zapraszamy na nadchodzące wydarzenia związane z promocją Słownika tańca współczesnego


Informujemy, że uchylone zostało Zarządzenie nr 54/R/15 w sprawie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cudzoziemców przyjmowanych na studia i szkolenia, oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na Uniwersytecie Gdańskim


12. NUMER PROGRESSU JUŻ DOSTĘPNY! Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma „Progress”


Zapraszamy do udziału w konferencji pt. Textual Media Conference: Contemporary Perspectives


Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma „Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną.


Celem spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w pracy badawczej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.


Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty z dyskusją wokół tematu „Filial piety, family happiness and family values”


Nabór kandydatek i kandydatów do drugiej edycji Nagrody Specjalnej „Włączam płeć do badań” za najwyżej ocenione prace magisterskie i doktorskie uwzględniające w obszarze badań perspektywę płci zostaje przedłużony do 24 listopada 2023.


Przypominamy o możliwości udziału w Konferencji naukowej "LUSTRO MEDIÓW IV"


Prosimy o sprawdzenie informacji na temat pracowni doktorskich w semestrze zimowym 2023/2024


Trwa rekrutacja! Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału!


Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny",


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat programu START, tj. rocznych stypendiów przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit


Zapraszamy do udziału w spotkaniu doktorantów SDNHiS


Zapraszamy do udziału w "Targach Otwartości" z okazji Open Acccess Week


Zapisy na pracownie doktorskie ruszają w dniu 23.10.2023 r.


Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursów organizowanych w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG w semestrze zimowym 2023/2024


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Filmu Dokumentalnego Docs Against Gravity


Zapraszamy do udziału spotkaniach Szkoły Letniej AGH "Frontiers of Technology and Humanity"


Informujemy, iż w ramach działań projektu MINDtheGEPs rozpoczął się nabór do 2 edycji konkursu „Włączam pleć do badań”.


Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przedłużania legitymacji doktoranta


Plan zajęć w semestrze zimowym 2023/2024 został opublikowany


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów do udziału w Konferencji naukowej "LUSTRO MEDIÓW IV"


W imieniu Fundacji Kościuszkowskiej informujemy o naborze wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US


Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Power Sample Analysis and Sample Size Determination, które poprowadzi dr Lubor Homolka


Nabór do V edycji Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów


Zapraszamy zapoznania się z informacjami na temat III Międzynarodowej Konferencji ERNAPE-PL "Rodzice i nauczyciele w kryzysowych czasach" oraz towarzyszącym jej seminarium poświęconym metodologii badań w naukach społecznych


Zmiana sali pracowni doktorskiej z Profesorem Barczewskim


Dyrekcja SDNHiS zaprasza do udziału w konsultacjach na temat konstruowania indywidualnego planu badawczego


Wesołych Świąt Wielkonocnych Życzą Dyrekcja oraz pracownicy Biura Szkoły Doktorskiej                                         


"Na marginesie historii muzeum. Instrumentarium i perspektywy humanistyki"


Zaproszenie na wystawę poświęconą prof. Małgorzacie Czermińskiej


ZAPROSZENIE na warsztaty szkoleniowe


Zapraszamy kandydatów do Szkoły Doktorskiej do udziału w konsultacjach poświęconych rekrutacji


Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Kanadzie.


Zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


spotkanie podsumowujące 1 projektu SEA-EU DOC: ‘Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe’.


Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne towarzyszące wystąpieniu Žilvinasa Švedkauskasa


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat sesji posterowej dedykowanej młodym naukowcom


Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich


Zapraszamy do udziału w Data Analytics Meeting


Zapraszamy do udziału w Konferencji European Association of Creative Writing Programmes


Zapraszamy do udziału w konferencji "Solidarity and University"


Zapraszamy do zapoznania się z programami stypendialnymi Fulbright


Zachęcamy do udziału w seminarium dr hab. Agaty Bielik-Robson prof. IFiS PAN


20 marca Święto Uniwersytetu Gdańskiego nie jest dniem rektorskim


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z historiami osób, które uzyskały stopień doktora. Absolwenci studiów doktoranckich z Uniwersytetów Partnerskich SEA-EU DOC opowiadają o swoich naukowych doświadczeniach w poniższym booklecie.


Zapraszamy do udziału w programie mentoringowym


Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie stypendiów Fulbrighta w USA


SEA-EU Joint PhD Courses


Oferta szkoleń CDDiT na semestr letni


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium na staż naukowy w University of Toronto


Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja (partner UG w konsorcjum Ses-EU) zaprasza na warsztat „5th Paper Development Workshop in Organization and Management Studies”


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Programu Erasmus +


Plan zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych został ogłoszony


Zapraszamy do zapisów na pracownie doktorskie w II turze


Prosimy o zapoznanie się z informacjami w sprawie zapisów na pracownie doktorskie w semestrze letnim 2022/2023


Zapraszamy na wykład otwarty dr hab. Hanny Kuczyńskiej, prof. INP PAN „Między kontradyktoryjnością i inkwizycyjnością, czyli poszukiwanie idealnego modelu procesu karnego. Czy Ameryka jest gwiazda polarną dla procesu karnego?”


Nagroda Rektora przyznana


Dyrektorzy Szkół Doktorskich oraz Pracownicy Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich życzą Państwu Wesołych Świąt


Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit


Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Doktowykładów UG


Potwierdzamy termin pracowni doktorskiej z Profesorem Chrzanowskim


Prosimy o zapoznanie się ze zmianą w planie zajęć


Zapraszamy do udziału w XII Edycji Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki


Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG) zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”


Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursów organizowanych w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)


Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o Nagrodę Miasta Gdańska dla młodych naukowców


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu grupy ULG z młodzieżą


Informujemy o naborze do programu "Exchange to the US" Fundacji Kościuszkowskiej


Zapraszamy doktorantów z dziedziny nauk społecznych do zapisów na pracownie doktorskie


Zapisy na pracownie doktorskie w dziedzinie nauk społecznych są wstrzymane


Przypominamy, że w dniu 17.10.2022 r. ruszają zapisy na pracownie doktorskie w semestrze zimowym 2022/2023


Zapraszamy do uczestnictwa w kursie Marine Data Literacy


Zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie z cyklu SEA-EU Joint PhD Courses


Zachęcamy doktorantów do udziału w warsztacie profesora Paula Allaina pt. Academic research development


Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora w roku roku akademickim 2022/2023


Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie przedłużania legitymacji doktorantów


Zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego Szkół doktorskich


Informujemy o stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla zagranicznych doktorantów


Plan zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych został ogłoszony


Zapraszamy do udziału w warsztatach dla doktorantów organizowanych przez partnera SEA-EU


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita


W imieniu Komitetu Sterującego Międzynarodowej Konferencji Euro-Trans 2022 zapraszamy do udziału w wydarzeniu


Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania”


Sesja sprawozdawcza w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych


W imieniu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Piotra Zbieranka pt. „Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury”


Zapraszamy na webinarium - otwarte spotkanie naukowe: ZWROTY, KTÓRE ZAWRÓCIŁY W GŁOWACH.ROZWAŻANIA O WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SPOŁECZNO EDUKACYJNEJ


Zapraszamy do udziału w seminariach Education, Society, and the Rhetorical Connection


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów do udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich


Odwołanie zajęć z przedmiotu Dydaktyka akademicka/Doktoratorium w dniu 13.05.2022 r.


Zapraszamy na warsztaty z zakresu przygotowywania prezentacji i wystąpień konferencyjnych


W imieniu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwa Sage zapraszamy na szkolenia poświęcone publikowaniu w czasopismach naukowych


W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapraszamy do udziału w konferencji Forum Szkół Doktorskich


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych życzy wszystkim pogodnych Świąt Wielkanocnych


Informujemy o możliwości zatrudnienia w projekcie badawczym pn. „Polscy grey voters. Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025”


Zapraszamy do złożenia tekstów do czasopisma Beyond Philology


Zapraszamy na Konferencję Studencką “Politics & Society in Central and Eastern Europe”


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkolenia dla doktorantów w ramach projektu SEA-EU DOC


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które poruszają tematy związane z rozwojem miast i Warszawą


Zapraszamy do zapoznania się z nową inicjatywą językową – SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange


uchylające zarządzenie nr 138/R/21 Rektora UG w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2