Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Skład Rady (kadencja 2021/2023):
Maciej Zieliński - przewodniczący (mail: maciej.zielinski@ug.edu.pl)
Sandra Żukowska - wiceprzewodnicząca
Zuzanna Borda - sekretarz
Sebastian Barczak
Ilona Bidzan-Bluma
Tomasz Mikulski
Martyna Olszewska

Dyżury członków Rady Doktorantów (odbywają się zdalnie przez platformę MS Teams)
Co druga środa, 17:00-18:00, najbliższe daty dyżurów:
Środa, 16.11.2022
Środa, 30.11.2022
Środa, 14.12.2022

Link do dyżurów:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI0OTQ1MjAtMzY3NS00NDQ1LWFhY2MtN2Y5NzIwNTM4NTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22181e3886-dc91-4f2d-b804-4c671a2b5554%22%7d
Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów!

Zapraszamy także na integrację doktorantów wszystkich roczników!  Plan integracji na najbliższe miesiące wygląda następująco:

Piątek, 25.11.2022, start od godziny 18:00
Piątek, 09.12.2022, start od godziny 18:00
Piątek, 13.01.2022, start od godziny 18:00

Przed każdą integracją otrzymacie info mailem wraz z podanym miejscem spotkania.

Zapraszamy serdecznie, a w razie pytań prosimy o kontakt z Maciejem Zielińskim (maciej.zielinski@ug.edu.pl)!

Do zobaczenia!

P.S. Przypominam, że od pewnego czasu w mniejszych grupkach doktoranckich ogrywane są RPG typu pen & paper. To Nam pozwala na jeszcze większą integrację, a także jest świetnym ćwiczeniem wyobraźni, improwizacji czy sztuki wypowiedzi. Jeśli ktoś ma ochotę dołączyć lub dowiedzieć się więcej na ten temat to zachęcamy do kontaktu z Tomkiem Mikulskim (tomasz.mikulski@ug.edu.pl). Zapraszamy serdecznie także osoby, które nigdy nie miały do czynienia z RPGami, wszystkiego się dowiecie i zobaczycie jaka to zabawa :)