Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Skład Rady:
Maciej Zieliński - przewodniczący (mail: maciej.zielinski@phdstud.ug.edu.pl)
Piotr Gajewski - sekretarz
Barbara Grobelna
Przemysław Kilian
Tomasz Mikulski
 
Dyżury członków Rady Doktorantów (obecnie odbywają się zdalnie przez platformę MS Teams)
Co drugi wtorek, 17:30-18:30, najbliższe daty dyżurów:
Wtorek, 17.11.2020
Wtorek, 01.12.2020
Wtorek, 15.12.2020

Link do dołączenia poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI0OTQ1MjAtMzY3NS00NDQ1LWFhY2MtN2Y5NzIwNTM4NTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22181e3886-dc91-4f2d-b804-4c671a2b5554%22%7d
Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów!

Zapraszamy także na integracje doktorantów wszystkich roczników, która również odbędzie się poprzez Teams (zgodnie z przesłanymi zaproszeniami). Integracja i współpraca doktorantów Szkół Doktorskich to nasz najważniejszy cel, dlatego mamy nadzieję, że spotkamy się zdalnie w jak największym gronie. Najbliższe spotkania integracyjne:
Piątek, 27.11.2020, start od godziny 17:00
Piątek, 11.12.2020, start od godziny 17:00

Poniżej link do spotkania integracyjnego:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYyY2U5OTAtYTdhMS00MDRlLTk3NTUtM2VhYWJmODlkOTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22181e3886-dc91-4f2d-b804-4c671a2b5554%22%7d

W przypadku obu spotkań prosimy o dołączanie do Teams za pośrednictwem maili uniwersyteckich z domeny @phdstud.ug.edu.pl
Zapraszamy serdecznie do każdej formy kontaktu!

W dniu 18.11.2020 (środa) o godzinie 8:00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus, które odbędzie się poprzez MS Teams pod poniższym linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhiOTczMWItNjJiOC00YjhhLWE0ZWItMDM5NzBlYmEyZTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22181e3886-dc91-4f2d-b804-4c671a2b5554%22%7d

Do usłyszenia!