Dyscypliny

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi interdyscyplinarne kształcenie doktorantów w zakresie Biotechnologii w dyscyplinie nauk medycznych, dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, oraz w dyscyplinie nauk biologicznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.