Lista tematów - rekrutacja dodatkowa

Zapraszamy do udziału w rekrutacji dodatkowej do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed.

Kandydaci powinni zarejestrować się w systemie IRK w dniach 17-20 września 2022 roku. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze szkół doktorskich (Wydział Chemii, pokój F220) w dniach 21–23 września 2022 roku w godzinach 9.00-13.00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się pomiędzy 26 września 2022 roku, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 27.09.2022 r.

Lista tematów w dyscyplinie: Nauki biologiczne

no. PhD project topic supervisor/project manager programme
1.  Exploring new roles for ADAR1 in cancer with the focus on generation of novel neoantigens and the effects of anti-cancer treatment on ADAR1 activity dr Małgorzata Kurkowiak NCN Weave-UNISONO
2.  Effect of gefitinib treatment on RNA editing in lung cancer cells dr Małgorzata Kurkowiak JunG
3.  The use of RNAEditingIndexer bioinformatic tools and the HyperEditing algorithm in the study of the global level of RNA editing in lung cancer cell lines with different expression of the ADAR1 gene dr Małgorzata Kurkowiak JunG
4.  Universal vaccine against SARS-CoV2 variants  dr Katarzyna Grzyb NCN OPUS