Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed w roku akademickim 2024/2025 wraz z wykazem niezbędnych dokumentów