Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023

Szczegółowe zasady rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed w roku akademickim 2022/2023 wraz z wykazem niezbędnych dokumentów

Nabór tematów do rekrutacji zimowej w roku akademickim 2022/2023 został zamknięty. Listę zatwierdzonych tematów można znaleźć tutaj.