Rekrutacja w roku akademickim 2023/2024

Szczegółowe zasady rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed w roku akademickim 2023/2024 wraz z wykazem niezbędnych dokumentów