Rekrutacja w roku akademickim 2023/2024

Szczegółowe zasady rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed w roku akademickim 2023/2024 wraz z wykazem niezbędnych dokumentów

Nabór tematów w rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed w roku akademickim 2023/2024 pozostaje otwarty. Zapraszamy promotorów do przesyłania propozycji tematów do dnia 18.06.2023 r.