Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego skupia doktorantów dyscypliny nauki biologiczne oraz nauki medyczne. Informacje na temat zakładanych efektów kształcenia oraz programu kształcenia znajdują się na stronie: https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/program.

Kandydatów zainteresowanych kształceniem w Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademicki 2021/2022: https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/rekrutacja.