Lista tematów w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Nabór do tematów oraz lista tematów w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostaną ogłoszone w niniejszej zakładce w najbliższym czasie

Submission of topics and the list of enrolment topics in the academic year 2021/2022 will be announced here in the near future