Lista tematów - uzupełnienie limitu

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed w ramach uzupełnienia limitu.

Kandydaci powinni zarejestrować się w systemie IRK w dniach 17-20 września 2022 roku. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze szkół doktorskich (Wydział Chemii, pokój F220) w dniach 21–23 września 2022 roku w godzinach 9.00-13.00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26 września 2022 roku, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 27.09.2022 r.

Lista tematów w dyscyplinie: Nauki biologiczne

no. PhD project topic supervisor/project manager
1.  Structural basis for DNA repair in human mitochondria dr hab. Michał Szymański, prof. UG
2.  Unveiling the molecular interactions of Pseudomonas donghuensis with plant pathogenic bacterium Dickeya solani dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
3.  Towards new antimicrobials of plant origin targeting atibiotic resistant bacteria dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
4.  Effect of different abiotic stress on plant lipid remodelling intensity prof. dr hab. Antoni Banaś
5.  Metallic nanoparticles as potential carriers and modulating agents of the activity of selected antineoplastic drugs dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
6.  Revealing the molecular determinants of client recognition by JDPs using biochemical reconstruction of ancestral proteins dr inż. Bartłomiej Tomiczek
7.  Mechanisms of virus infection of cancer cells prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk