News

Remember you have a chance to receive a harmful or hazardous work conditions refund


Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych


Serdecznie zapraszamy na Noc Biologów


This is how the IFB/IBDS reporting session went


Tak wyglądała sesja sprawozdawcza MWB i MSDB


Congratulations to the Rector's award winner


Gratulujemy laureatce Nagrody Rektora w MSDB


Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą wypłaty rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych


You will find the up-to-date course schedule for the academic year 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć w roku akademickim 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z nowym zarządzeniem w sprawie rekompensaty za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych