Aktualności

Koło badań psychologicznych Experior oraz doktorantki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na konferencję z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu na temat wyjazdów zagranicznych


Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Kongresie Młodej Nauki, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 11-13 lipca 2024 roku


Przypominamy o możliwości składania wniosków w sprawie rekompensaty za pracę w warunkach uciążliwych


Dzisiejsze spotkanie w sprawie programu Erasmus+ zostaje odwołane


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów szkół doktorskich UG do udziału w spotkaniu online w sprawie oferty w ramach programu Erasmus+


Konkurs jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania swojej pracy naukowej szerokiej publiczności. Polega na wytłumaczeniu skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Poza wymiarem naukowym, konkurs stwarza okazję do sprawdzenia się w wystąpieniach publicznych, co jest ogromną zaletą w budowaniu kariery!


Dyrektorzy Szkół Doktorskich oraz Pracownicy Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich życzą Państwu Wesołych Świąt


Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tegorocznej sesji sprawozdawczej


Informujemy, że uchylone zostało Zarządzenie nr 54/R/15 w sprawie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cudzoziemców przyjmowanych na studia i szkolenia, oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na Uniwersytecie Gdańskim


12. NUMER PROGRESSU JUŻ DOSTĘPNY! Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma „Progress”


Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma „Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną.


Celem Programu Walczak NAWA jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.


Nabór kandydatek i kandydatów do drugiej edycji Nagrody Specjalnej „Włączam płeć do badań” za najwyżej ocenione prace magisterskie i doktorskie uwzględniające w obszarze badań perspektywę płci zostaje przedłużony do 24 listopada 2023.


Trwa rekrutacja! Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału!


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat programu START, tj. rocznych stypendiów przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit


Zapraszamy do udziału w "Targach Otwartości" z okazji Open Acccess Week


Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursów organizowanych w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG w semestrze zimowym 2023/2024


Prosimy o zapoznanie się z warunkami wypłaty rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych


Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przedłużania legitymacji doktoranta


Informujemy, iż w ramach działań projektu MINDtheGEPs rozpoczął się nabór do 2 edycji konkursu „Włączam pleć do badań”.


W imieniu Fundacji Kościuszkowskiej informujemy o naborze wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US


Zapraszamy na sesję posterową doktorantów MSDB, która odbędzie się podczas 13th Biotechnology Students’ Conference.


Nabór do V edycji Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów


Zachęcamy do udziału w kongresie CEBC w Krakowie


Wesołych Świąt Wielkonocnych Życzą Dyrekcja oraz pracownicy Biura Szkoły Doktorskiej                                         


Zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


spotkanie podsumowujące 1 projektu SEA-EU DOC: ‘Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe’.


Zapraszamy do zapoznania się z programami stypendialnymi Fulbright


20 marca Święto Uniwersytetu Gdańskiego nie jest dniem rektorskim


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z historiami osób, które uzyskały stopień doktora. Absolwenci studiów doktoranckich z Uniwersytetów Partnerskich SEA-EU DOC opowiadają o swoich naukowych doświadczeniach w poniższym booklecie.


SEA-EU Joint PhD Courses


Oferta szkoleń CDDiT na semestr letni


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Programu Erasmus +


Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych


Serdecznie zapraszamy na Noc Biologów


Tak wyglądała sesja sprawozdawcza MWB i MSDB


Dyrektorzy Szkół Doktorskich oraz Pracownicy Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich życzą Państwu Wesołych Świąt


Gratulujemy laureatce Nagrody Rektora w MSDB


Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie Doktowykładów UG


Zapraszamy do udziału w XII Edycji Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki


Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG) zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”


Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursów organizowanych w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)


Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o Nagrodę Miasta Gdańska dla młodych naukowców


Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą wypłaty rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu grupy ULG z młodzieżą


Zapraszamy do uczestnictwa w kursie Marine Data Literacy


Zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie z cyklu SEA-EU Joint PhD Courses


Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora w roku roku akademickim 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć w roku akademickim 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z nowym zarządzeniem w sprawie rekompensaty za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych


Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie przedłużania legitymacji doktorantów


Zapraszamy do udziału w warsztatach dla doktorantów organizowanych przez partnera SEA-EU


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita


Odwołanie zajęć z przedmiotu Dydaktyka akademicka/Doktoratorium w dniu 13.05.2022 r.


Zapraszamy na warsztaty z zakresu przygotowywania prezentacji i wystąpień konferencyjnych


W imieniu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwa Sage zapraszamy na szkolenia poświęcone publikowaniu w czasopismach naukowych


W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapraszamy do udziału w konferencji Forum Szkół Doktorskich


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkolenia dla doktorantów w ramach projektu SEA-EU DOC


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które poruszają tematy związane z rozwojem miast i Warszawą


Zapraszamy do zapoznania się z nową inicjatywą językową – SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange


uchylające zarządzenie nr 138/R/21 Rektora UG w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2