Forum Szkół Doktorskich

Szanowni Państwo,

W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapraszamy do udziału w konferencji "Forum Szkół Doktorskich.  Funkcja i rola promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej”.

Konferencja odbędzie się on-line (za pomocą aplikacji TEAMS) dnia 11 maja 2022 roku w godzinach 9.00-12.30.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji promotora w Szkole Doktorskiej z uwzględnieniem aspektów prawnych związanych z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., a także refleksje wynikające z praktycznej pracy z doktorantem.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby zaangażowane w pracę i rozwój Szkół Doktorskich, promotorów prac doktorskich oraz przyszłych promotorów planujących rozpoczęcie pracy z doktorantami.  
Wyrażamy głębokie przekonanie, że Forum stanowi użyteczną platformę wymiany doświadczeń przyczyniającą się do upowszechnienia dobrych praktyk funkcjonowania szkół doktorskich w naszym kraju.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Załącznik Rozmiar
Forum Szkół Doktorskich 140.46 KB