Projekty

NAWA
Program PROM – krótkookresowa wymiana akademicka  umożliwia studentom i pracownikom uczelni zdobycie wiedzy i umiejętności w środowisku…
Exchange Program to the US
Fundacja Kościuszkowska otwiera nabór wniosków o granty na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w…