Stypendia doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich zamieszczonymi na stronie Biura Stypendialnego.

Regulamin wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański można znaleźć tutaj.

Pytania związane z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz stypendium doktoranckim (w tym prośby o wystawienie zaświadczenia o wysokości stypendium) należy kierować bezpośrednio do Biura Stypendialnego.