Informacje kontaktowe

Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Szkół Doktorskich
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
pokój F220 (Wydział Chemii)
tel. (58) 523 51 74

Terminy przyjęć doktorantów:
poniedziałek, środa, piątek - 9.00-13.00
wtorek - 12.00-16.00
czwartek - kontakt telefoniczny lub mailowy

Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.30-16.30

 

Obsługa doktorantów szkół doktorskich według dyscyplin naukowych
Nauki biologiczne Katarzyna Mówińska Tel: 58 523 50 30 Pokój F220
Nauki chemiczne
Nauki humanistyczne Monika Kaczyńska Tel: 58 523 51 74 Pokój F220
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki fizyczne Gabriela Bielińska Tel: 58 523 51 74 Pokój F220
Cudzoziemcy (ze wszystkich dyscyplin)
Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed
Matematyka Magdalena Baran Tel: 58 523 51 70 Pokój F223
Nauki społeczne
Szkoła Doktorska Teorii Informacji Kwantowej