Hackathon FarU. Trzy Uczelnie Morze Innowacji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do udziału!
Poszukujemy osób gotowych na intensywną wymianę myśli i doświadczeń, chętnych do udziału w twórczym procesie kreowania rozwiązań. Umiejętność programowania nie jest konieczna, a zgłoszenie można złożyć indywidualnie lub zespołowo.
Celem wydarzenia jest integracja oraz zainicjowanie współpracy, której efektem mają być pomysły rozwiązań wypracowane w odpowiedzi na ambitne wyzwania lub zagadnienia problemowe – od wyzwań technologicznych ukierunkowanych wdrożeniowo po wyzwania natury koncepcyjnej bez podłoża biznesowego.
Uczestnicy, wspierani przez doświadczonych trenerów i doradców, będą pracować nad rozwiązaniami w ramach tzw. ścieżek tematycznych. Wybór nie był przypadkowy – dzięki zaangażowaniu członków społeczności FarU, którzy wzięli udział w ankiecie (ponad 500 osób), wspólnie wypracowaliśmy 5 ścieżek:
1. Ekosystem współpracy w ramach FarU i Pomorza
2. Zmiany cywilizacyjne
3. Energia a zrównoważony rozwój
4. Bezpieczeństwo i jakość żywności
5. FarU na rzecz morza
Propozycje zadań dla poszczególnych ścieżek, szczegółowa agenda wydarzenia, regulamin oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

https://startupacademy.pl/hackathon-faru/

Na zgłoszenia czekamy do 30 października!
Zapraszamy również do odsłuchania nagrania z webinarium, podczas którego omówione zostały założenia, zasady oraz dokładny przebieg wydarzenia: https://startupacademy.pl/hackathon-faru/

Zespół Organizacyjny Hackathonu FarU