Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców

Szanowni Państwo!
Władze Gdańska ogłosiły kolejną edycję konkursu o Nagrodę Miasta dla młodych naukowców im. Jana Uphagenaowe. Nagroda przyznawana jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:

a) prezentację kandydata ubiegającego się o Nagrodę,

b) charakterystykę pracy naukowej,

c) opis projektu, który kandydat realizuje (współrealizuje) lub zaproszenie na stypendium naukowe,

d) uzasadnienie napisane przez wnioskodawcę,

e) rekomendacje osiągnięć kandydata,

f) oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie kandydata do Nagrody do przetwarzania jej/jego danych osobowych w celu realizacji Nagrody, zgodnie z regulaminem jej przyznawania, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

Uchwałę i Regulamin konkursu  można znaleźć tutaj.