Nagroda Rektora dla doktorantów

Szanowni Doktoranci,

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora dla doktorantów UG, która przyznawana jest raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego), za osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Doktorant zainteresowany przyznaniem nagrody powinien do dnia 25 października złożyć wniosek w Biurze Szkół Doktorskich. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. Dokumenty będą następnie opiniowane przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej i przekazane do dalszego procedowania.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem przyznawania nagród można znaleźć tutaj.

Doktoranci I roku, którzy rozpoczęli kształcenie w październiku 2023 r. nie mogą ubiegać się o przyznanie Nagrody Rektora dla doktorantów. Mogą natomiast złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Rektora dla studentów, jeżeli w poprzednim roku akademickim byli studentem studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. W tej sytuacji obowiązuje inny regulamin, miejsce składania dokumentów oraz wzór wniosku. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się tutaj.