Nagroda Rektora

Szanowni Państwo,

Nagrody Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2021/2022 zostały przyznane! W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG laureatami są:

Pan Stanisław Czerwiński, który otrzymał nagrodę II stopnia za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2021/2022  

Pani  Anna Podciborska, która otrzymała nagrodę III stopnia za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2021/2022  

Serdecznie gratulujemy!