Program stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita