Roczne stypendium dla wybitnych młodych uczonych z programu START