Doktowykłady UG

Szanowni Państwo,

w imieniu doktorantek Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych, Pani Patrycji Ciurkowskiej i Pani Pauliny Bejer, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kolejnej odsłony Doktowykładów UG. Szczegółowe informacje od ogranizatorek:

Ogłaszamy start zapisów na tegoroczną edycję projektu Doktowykładów, który prowadzimy w ramach aktywności doktoranckiej. Inicjatywa ta jest skoncentrowana na rozwijaniu zainteresowań badawczych, dzieleniem się przez doktorantów wiedzą i osiągnięciami w zakresie prowadzonych badań oraz popularyzowaniu nauki.

Doktowykłady są cyklem interdyscyplinarnych wykładów prowadzonych przez doktorantów, którzy chcą podzielić się z szerszym gronem swoim obszarem zainteresowań badawczych i ich efektami. Nasz projekt jest również momentem i przestrzenią na popularyzowanie nauki. Zależy nam, by móc uprzystępnić wyniki badań naukowych oraz przedstawić szerszej publiczności różne problemy nauki. Spotkania mają formę otwartą, są bezpłatne oraz odbywają się w przestrzeni on-line by każda zainteresowana osoba mogła do nich dołączyć w dowolnym momencie.

Jeśli jesteś doktorantem i chcesz podzielić się z nami, jakie są Twoje zainteresowania i jakie kroki podjąłeś w ich eksplorowaniu zapraszamy Cię do zarejestrowania się do projektu Doktowykłady w formularzu zawartym w poniższym linku.
https://forms.gle/LQPC4trHgys9ZRMUA

Twoim zadaniem będzie przygotowanie 60 minutowego wykładu. Pamiętaj, że celem wydarzenia nie jest tylko zaprezentowanie Twoich osiągnięć, ale również stworzenie przestrzeni otwartej na dialog. Mamy nadzieję, że inspirującą wymiana zdań oraz uzyskane informacje zwrotne umożliwia zmianę lub wyznaczenie nowych kierunków badań i kwerend, wystąpień konferencyjnych czy artykułów naukowych.

Jeśli chcesz zostać słuchaczem i wziąć udział w wydarzeniu obserwuj naszą stronę. Na bieżąco będziemy zamieszczać tu informacje o planowanych wydarzeniach.

https://www.facebook.com/doktowyklady

Patrycja Ciurkowska i Paulina Bejer