Instytut Francuski w Polsce: szósta edycja konkursu “Mój doktorat w 180 sekund”

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi szóstej edycji konkursu “Mój doktorat w 180 sekund”.

 

Na czym polega konkurs „Mój doktorat w 180 sekund”? 


Konkurs jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania swojej pracy naukowej szerokiej publiczności. Polega na wytłumaczeniu skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Poza wymiarem naukowym, konkurs stwarza okazję do sprawdzenia się w wystąpieniach publicznych, co jest ogromną zaletą w budowaniu kariery! 

Harmonogram konkursu


•    15 stycznia 2024 do 19 lutego 2024 r.: termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie: formularz zgłoszeniowy (link bezpośredni)
•    Koniec lutego / początek marca 2023 r. (dokładna data podana wkrótce): nagrania prezentacji kandydatów
•    Od 17 do 23 marca 2023 r.: rozgrywki krajowe w Polsce, głosowanie publiczności online
•    22 marca 2024 r.: Finał krajowy na Uniwersytecie Warszawskim CCFEF
•    6 czerwca 2024 r.: Finał środkowoeuropejski na Uniwersytecie ELTE (Budapeszt)

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki


•    Mówić biegle w języku francuskim,
•    Odbywać studia doktoranckie w roku akademickim 2023-2024 lub obronili doktorat w terminie krótszym niż 12 miesięcy przed międzynarodowym finałem we wrześniu 2023 roku (wymagana będzie kopia legitymacji studenckiej i zaświadczenie ze szkoły),  
•    Reprezentować uczelnię, której doktorant jest studentem. W przypadku doktoratu en cotutelle kandydat może reprezentować tylko jedną uczelnię i nie może dokonać zgłoszenia udziału w dwóch krajach będących stronami konkursu,
•    Przedstawić wystarczający stan zaawansowania projektu badawczego, 
•    Poinformować o udziale w konkursie swojego promotora i/lub jednostkę finansującą oraz dyrektora jednostki badawczej, 
•    Nie być finalistą poprzednich edycji konkursu, 
•    Wypełnić formularz zgłoszeniowy do 19 lutego. 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE----> https://www.pologne.campusfrance.org/pl/moj-doktorat-w-180-sekund-0